Amax gas

Amax gas

Амакс газ е създадена през 1999 година и от самото начало на дейността си е избрана за ексклузивен дистрибутор на Immergas. Благодарение на подхода си към подготовката на клиентите за пазара чрез множество обучения, презентации и консултации, както и на сервизната си дейност, Амакс газ затвърждава името си на българския пазар.

През годините, Амакс активно подпомага за обогатяването на знанията на пазара относно газови оборудвания и инсталации, благодарение на техническите познания на служителите си, както и въз основа на силните взаимоотношения между Immergas и българските сърдужници.

Амакс газ винаги е поддържала целия продуктов каталог на Immergas – от стенни и индустриални котли, до хибридни системи, за да отговори на нуждите на увеличаващия се брой клиенти. Това стратегическо позициониране позволи на Immergas да се превърне в лидер на пазара в България. През 2013 година Immerfin взе решението да придобие мажоритарен дял в Амакс Газ, която вече е част от Immerfin Group.

Днес Амакс газ е фокусирана върху непрекъснатото въвеждане на нови продукти на българския пазар, с цел подобрение на енергийната ефективност, намаляване на замърсяването на околната среда и понижаване на нивото на шум, за да предостави на клиентите си най-добрите решения за техните битови и индустриални нужди.