Jadran Energetika

Jadran Energetika
Jadran Energetika Partizanska cesta 75
SI-6210 Sežana

Slovenia
E-mail: info@jadranenergetika.si
T. +00386 5 739 12 55
F. +00386 5 739 14 50

http://jadranenergetika.si/

Začetek družbe Jadran sega v leto 1952, s svetovanjem, trženjem, servisiranjem in nudenjem najugodnejših rešitev za ogrevanje na področju Slovenije pa se ukvarja od leta 1993. Jadran Energetika v svoji ponudbi zajame vse najnovejše prednosti, ki jih nudijo svetovno znani proizvajalci ogrevalne tehnike.

JADRAN ENERGETIKA skrbi za dobavo in vzdrževanje plinskih naprav, solarnih sistemov, toplotnih črpalk ter hibridnih sistemov IMMERGAS na področju Slovenije. Zaloga večine modelov plinskih kotlov majhne in velikih moči, rezervnih delov, sodelovanje z več sto inštalaterji in več kot 40 usposobljenimi tehnično opremljenimi pogodbenimi serviserji po vsej Sloveniji, zagotavlja hiter odziv in podporo.

JADRAN ENERGETIKA skrbi za stalno strokovno izobraževanje projektantov, inštalaterjev in serviserjev z namenom zagotavljanja kakovostne servisno prodajne mreže.

Glavna želja je zadovoljiti še tako zahtevne želje vsake stranke, tako glede pravilnosti izbire, kakovosti in cene proizvodov.

The import export company Jadran was born in 1952. In the nineties it entered into the fields of consulting, marketing, servicing and providing the best solutions for heating in Slovenia. JADRAN ENERGETIKA provides all latest solutions offered by global manufacturers of heating technology.

JADRAN ENERGETIKA cares for the supply and maintenance of gas boilers, solar systems, heat pumps and hybrid systems IMMERGAS in Slovenia. Availability of most models of gas boilers high and small power, spare parts, working with hundreds of installers and more than 40 skilled technical contractual servicemen throughout Slovenia, provides rapid response and support.

JADRAN ENERGETIKA cares for the permanent professional education of project companies, installers and service companies in order to provide quality service and sales network.
The main goal is to satisfy even the most demanding wishes of each customer, both in terms of the correct selection, quality and prices of products.